top of page

UVJETI I POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Uvjeti poslovanja internetske trgovine

 
pogoji

1. Općenito

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu s propisima iz područja zaštite potrošača, na temelju preporuka Gospodarske komore Slovenije i međunarodnih kodeksa za internetsko i elektroničko poslovanje. Mrežnom trgovinom SMREKOVIT.SI (u daljnjem tekstu "internetska trgovina") upravlja tvrtka Smrekovit, Matic Konc s.p. (u daljnjem tekstu "Trgovac").
Registracijom u internetskoj trgovini posjetitelj stječe korisničko ime koje je isto što i njegova adresa e-pošte i korisničku lozinku koju sustav dodjeljuje korisniku prilikom registracije. Korisničko ime i lozinka korisnika nedvosmisleno se određuju i povezuju s unesenim podacima. Registracijom posjetitelj potvrđuje i jamči da je punoljetan, s potpunom poslovnom sposobnošću. Registracijom posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo na kupnju. Posjetitelj može obaviti kupnju u internetskoj trgovini bez registracije korisničkog računa. U tom slučaju posjetitelj vrši kupnju kao gost, a dovršenjem narudžbe (postavljanjem narudžbe) jamči da je punoljetna, potpuno sposobna osoba. Kupnjom proizvoda korisnik ili. posjetitelj postaje kupac. 

Ovi Opći uvjeti poslovanja definiraju rad internetske trgovine, prava i dužnosti posjetitelja, korisnika i kupca te poslovni odnos između Trgovca i korisnika ili. posjetitelji kao kupci proizvoda iz ponude internetske trgovine.

2. Dostupnost informacija

Trgovac se obvezuje da će uvijek imati na raspolaganju:

 • podatke o identitetu Trgovca (posebno naziv tvrtke i sjedište tvrtke te broj registra u kojem je tvrtka registrirana);

 • kontaktne podatke koji omogućuju korisniku brzu i učinkovitu komunikaciju s Trgovcem (adresa e-pošte, telefon itd.);

 • informacije o bitnim karakteristikama proizvoda ili usluge internetskih trgovina, uključujući postprodajne usluge i jamstva;

 • informacije o dostupnosti proizvoda ili usluge internetskih trgovina;

 • način i uvjeti isporuke proizvoda ili izvršenje usluga, posebno mjesto i vrijeme isporuke;

 • podatke o načinu plaćanja;

 • podatke o vremenskoj valjanosti ponude iz internetske trgovine;

 • podatke o razdoblju tijekom kojeg je još uvijek moguće odustati od ugovora i uvjetima za odustajanje;

 • podatke o mogućnosti povrata proizvoda te je li i koliko takav povrat korisnika košta;

 • podatke o postupku s pritužbom korisnika i podatke o kontakt osobi Trgovca za kontakte s korisnicima.

3. Ponuda proizvoda, vrijeme isporuke i prihvaćanje

Zbog prirode internetskog poslovanja, ponuda proizvoda u internetskoj trgovini mijenja se i ažurira često i brzo.

Rok isporuke proizvoda na skladištu je 7 radnih dana za adrese za dostavu u Sloveniji, osim ako ugovorena dostavljač kasnije ne dostavi na pojedinačnu adresu za dostavu (vidi točku 11). Troškovi poštarine uključeni su u konačnu cijenu u internetskoj trgovini!

4. Načini plaćanja

Trgovac pruža korisniku sljedeće načine plaćanja za kupnju proizvoda iz internetske trgovine:

 • Plaćanje pouzećem moguće je samo za Sloveniju i Hrvatsku

 • Plaćanje putem predračuna moguće je samo u eurima. Ne prihvaćamo predujmove u stranoj valuti. Za plaćanje predračunom morate nam poslati e-poruku s naslovom "unaprijed plaćanje narudžbe" neposredno nakon narudžbe. Plaćanje se vrši na bankovni račun trgovca, s podacima koje automatski primate. Nakon što je uplata izvršena, trgovac šalje naručene artikle na adresu za dostavu koju je kupac unio u obrazac na kraju narudžbe.

 • Plaćanje kreditnom karticom ili internetskim novčanikom moguće je putem različitih mrežnih usluga. Zadržavamo pravo izmjene izbora ponuditelja.

5. Cijene

Mrežna cijena vrijedi za sve registrirane korisnike internetske trgovine Trgovca.

Sve cijene u internetskoj trgovini navedene su u eurima i uključuju PDV, osim ako je izričito drugačije navedeno. Sve cijene u internetskoj trgovini su cijene proizvoda i ne uključuju troškove dostave (vidi točke 3 i 11). Sve cijene vrijede samo za elektroničko naručivanje proizvoda putem internetske trgovine.

Sve cijene vrijede u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed određenu valjanost, pa vrijede samo dok se ne promijene svaki put. Unatoč izvanrednim naporima Trgovca da pruži najnovije i točne podatke, može se dogoditi da su podaci o cijeni netočni. U slučaju iz prethodne rečenice i u slučaju da se cijena proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe, odnosno od trenutka predaje narudžbe do potvrde narudžbe, Trgovac će:

korisnik (kupac) je obaviješten i obaviješten o novim cijenama, korisnik (kupac) u tom slučaju ima mogućnost promijeniti svoju narudžbu ili je djelomično ili potpuno otkazati ili potvrditi narudžbu po novim cijenama, sve bez dodatnih troškova ; ili omogućiti korisniku (kupcu) da odustane od kupnje te mu istovremeno ponuditi rješenje koje će biti na obostranu korist i zadovoljstvo.

6. Proces kupnje

6.1. Tehnički koraci koji vode do sklapanja kupoprodajnog ugovora

Sljedeći tehnički koraci dostupni su korisniku (kupcu) u procesu kupnje:

 • prijaviti se u internetsku trgovinu pomoću adrese e-pošte ili korisničke lozinke, ako je korisnik (kupac) prethodno stvorio korisnički račun (vidi također točku 1);

 • traženje pojedinog proizvoda u ponudi proizvoda u internetskoj trgovini;

 • odabir proizvoda za kupnju;

 • dodavanje odabranog proizvoda za kupnju u košaricu za kupnju;

 • određivanje količine proizvoda koji se kupuje u košarici za kupnju;

 • pregled cijene odabranog proizvoda u odabranoj količini, uključujući zaračunati porez, ako postoji;

 • odabir načina isporuke proizvoda (vidi također točke 3. i 11.);

 • izbor načina plaćanja (vidi i točku 4.);

 • pregled narudžbe s odabranim načinom isporuke proizvoda i naplaćenim troškovima dostave, ako postoje, i

 • potvrda i dodjela narudžbe, a time i završetak kupnje (vidi i točke 6.3. i 6.4.).

6.2. Tehnološka sredstva koja omogućuju identifikaciju i ispravljanje grešaka prije naručivanja

Prije slanja narudžbe, korisniku (kupcu) putem grafičkog korisničkog sučelja omogućeno je da s trenutnim učinkom, jednostavno i bez problema:

 • pregledava i pregledava koje je proizvode odabrao i dodao u košaricu;

 • pregledava i pregledava cijenu pojedinog proizvoda i ukupnu cijenu cjelokupne odabrane količine pojedinog proizvoda;

 • mijenja odabranu količinu pojedinog proizvoda i izračunava novu cijenu tako promijenjene količine;

 • uklanja odabrane proizvode koje ne želi kupiti iz košarice za kupnju, i

 • izračunava odgovarajući porez, prema poreznoj stopi koja se primjenjuje na odabrani proizvod i njegovoj cijeni (porezna osnovica).

Prije potvrde narudžbe, korisniku (kupcu) putem grafičkog korisničkog sučelja omogućeno je da s trenutnim učinkom, jednostavno i bez problema:

 • mijenja odabrani način isporuke proizvoda;

 • mijenja odabrani način plaćanja i

 • pregledava i odobrava pojedinačne izmjene.

6.3. Narudžba prihvaćena

Nakon slanja narudžbe, korisnik (kupac) prima obavijest od Trgovca putem e-pošte da je narudžba prihvaćena. U roku od 1 sata od primitka ove obavijesti, korisnik (kupac) ima mogućnost otkazati narudžbu bez posljedica. Osim mogućnosti otkazivanja, korisnik (kupac) ne može promijeniti sadržaj narudžbe nakon predaje narudžbe. Opsežne informacije o statusu i sadržaju pojedinačne narudžbe uvijek su dostupne korisniku (kupcu) u njegovom profilu na web stranici Trgovca.

6.4. Narudžba potvrđena

Ako korisnik (kupac) ne otkaže narudžbu, narudžba ide u daljnju obradu. Po primitku trgovac pregledava narudžbu, provjerava dostupnost naručenih proizvoda te potvrđuje narudžbu ili je s razlogom odbija. Trgovac se također može obratiti korisniku (kupcu) telefonom na navedeni telefonski broj za kontakt radi provjere podataka ili osiguranja točnosti isporuke. Kupoprodajni ugovor o kupnji naručenih proizvoda između korisnika (kupca) i trgovca u ovoj je fazi neopozivo zaključen (vidi točku 7).

6.5. Malo isporučeno

Trgovac se priprema, šalje naručene proizvode u dogovorenom roku i o tome obavijesti korisnika (kupca) e-poštom. U e-pošti iz prethodne rečenice Trgovac također obavještava korisnika (kupca) o politici povrata proizvoda te ga obavještava o kontaktnim osobama u slučaju reklamacije ili kašnjenja isporuke.

.

7. Kupoprodajni ugovor

Trgovac izdaje račun u pisanom obliku korisniku (kupcu) koji kupuje proizvod u internetskoj trgovini, s podjelom troškova i objašnjenjem prava na odustajanje od kupnje vraćanjem kupljenog proizvoda, ako je potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor u obliku narudžbenice (tj. Podaci o naručenim proizvodima, dodatni troškovi poštarine, adresa računa i adresa za dostavu, podaci za kontakt, datum narudžbe, ukupni iznos plaćanja i broj narudžbe) pohranjeni su elektronički na poslužitelju Trgovca i dostupni su korisniku (kupcu) u bilo kojem trenutku na svom korisničkom profilu. Kupoprodajni ugovor sklopljen je na slovenskom jeziku.

Kupoprodajni ugovor između Trgovca i korisnika (kupca) sklapa se u trenutku kada Trgovac potvrdi narudžbu (vidi točku 6.4.). Od ovog trenutka sve su cijene i drugi uvjeti kupnje fiksni i primjenjuju se i na Trgovca i na korisnika (kupca).

8. Jamstvo

Proizvodi imaju jamstvo ako je navedeno na računu ili jamstvenom listu. Jamstvo vrijedi u skladu s uputama i uvjetima navedenim u jamstvenom listu i nakon podnošenja računa. Jamstveni rok naveden je na jamstvenom listu ili na računu. Podaci o jamstvu daju se i prilikom predstavljanja proizvoda u internetskoj trgovini. Ako u internetskoj trgovini nema podataka o jamstvu, proizvod nema jamstvo.

Korisnik (kupac) može zahtijevati jamstvo od Trgovca ili izravno od proizvođača proizvoda ili njegovog ovlaštenog servisa. Garanciju može zatražiti kupac s jamstvenim listom i računom. Proizvođač ili. njegov ovlašteni servisni centar dužan je izvršiti jamstveni popravak u roku od 45 dana od dana primitka proizvoda na popravak, u protivnom zamijeniti proizvod drugim, ekvivalentnim proizvodom u savršenom stanju.

9. Stvarna pogreška

Korisnik (Kupac) može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalne greške ako obavijesti Trgovca o nedostatku u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven. Korisnik (kupac) mora detaljno opisati kvar u obavijesti o pogrešci i omogućiti trgovcu da pregleda artikal.

Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke u robi koji se pojave nakon dvije godine od isporuke stvari. Smatra se da je nedostatak u stvarima postojao u vrijeme izručenja ako se pojavi u roku od šest mjeseci od izručenja.

Korisnik (Kupac), koji je pravilno obavijestio Trgovca o nedostatku, ima pravo zahtijevati od Trgovca da: otkloni nedostatak na robi ili vrati dio uplaćenog iznosa razmjerno nedostatku ili zamijeni neispravnu robu sa novi besprijekoran ili vratite uplaćeni iznos.

Kada je greška stvarna? Osoblje:

 • stavka nema svojstva potrebna za njezinu normalnu uporabu ili za marketing

 • stavka nema svojstva potrebna za posebnu uporabu za koju je korisnik (kupac) kupuje, ali koja su bila poznata Trgovcu ili bi mu trebala biti poznata

 • stavka nema svojstva i kvalitete koji su izričito ili prešutno dogovoreni ili propisani

 • trgovac je isporučio artikl koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model prikazani samo radi obavijesti.

Kako se provjerava prikladnost stvarne greške?

Provjerava se s drugim, besprijekornim predmetom iste vrste, kao i s izjavama proizvođača ili izjavama o samoj stavci.

Kako se ostvaruje stvarna greška?

Kupac nas mora obavijestiti o bilo kakvom materijalnom nedostatku zajedno s njegovim detaljnim opisom u zakonom propisanom roku i istovremeno nam omogućiti pregled artikla. Da biste tvrdili materijalnu pogrešku, pišite nam na e-mail info@smrekovit.si. Popunjavanje obrazaca nije potrebno.

Pravo na zahtjev za materijalnom greškom u članku detaljnije je regulirano odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

10. Dostava

Trgovac će isporučiti naručene proizvode korisniku (kupcu) u dogovorenom roku. Trgovac zadržava pravo odabira dostavne službe ako će moći učinkovitije ispuniti narudžbu.

Trenutno važeći uvjeti dostave su sljedeći:

Cene dostave

Cijena dostave - EU: 3,90 €

Cijena dostave - svet: 6,50 €

Besplatna dostava - EU: nad 30,00 €

Besplatna dostava - svijet: nad 60,00 €

11. Sigurnost

Trgovac koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohrane osobnih podataka i plaćanja.

Korisnik je također odgovoran za sigurnost osiguravajući sigurnost svog korisničkog imena i lozinke te odgovarajući softver i antivirusnu zaštitu svog računala.

12. Zaštita djece

Trgovac u internetskoj trgovini ne prihvaća narudžbe od nekoga za koga zna ili sumnja da je dijete bez izričitog dopuštenja roditelja ili staratelja. Trgovac u internetskoj trgovini ne nudi besplatan pristup proizvodima ili uslugama koji su štetni za djecu.

Trgovac neće prihvatiti nikakve osobne podatke koji se odnose na djecu bez izričitog dopuštenja roditelja ili skrbnika, niti će otkriti podatke primljene od djece trećim stranama osim roditeljima ili skrbnicima.

Svaka komunikacija usmjerena na djecu bit će primjerena njihovoj dobi i neće iskorištavati dječje povjerenje, nedostatak iskustva ili osjećaj lojalnosti.

13. Odgovornost

Trgovac ulaže sve napore kako bi osigurao da su informacije objavljene u njegovoj internetskoj trgovini ažurne i točne, ali se značajke proizvoda, vrijeme isporuke ili cijena mogu promijeniti tako brzo da trgovac ne uspije ispraviti podatke objavljene u internetskoj trgovini u pravodobno. U tom slučaju Trgovac će obavijestiti korisnika (kupca) o promjenama i omogućiti mu da odustane od narudžbe ili promijeni narudžbu (vidi točku 5.).

Iako se trgovac trudi pružiti točne fotografije proizvoda koji se prodaju u internetskoj trgovini, sve fotografije treba uzeti kao simbolične. Fotografije ne jamče svojstva proizvoda.

Od trenutka isporuke pošiljke s naručenim proizvodima partneru za dostavu, trgovac ne odgovara za slučajeve fizičkog oštećenja, uništenja ili gubitka pošiljke, niti za nedostatak sadržaja u pošiljci ili ako pošiljka pokazuje znakove otvaranja. Ipak, u tim slučajevima nas kontaktirajte i riješit ćemo problem brzo i bez nepotrebnih papira i poslati vam zamjenske proizvode.

14. Žalbe, sporovi i primjena zakona

Trgovac poštuje važeće propise iz područja zaštite potrošača. Trgovac ima uspostavljen učinkovit sustav rješavanja pritužbi i ima određenu osobu s kojom se korisnik (kupac) može obratiti telefonom ili e-poštom u slučaju problema. U slučaju problema, korisnik (kupac) se može obratiti za pomoć jednom od naših kontakata. Žalbeni postupak je povjerljiv.

Trgovac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je primio prigovor i obavijestiti korisnika (kupca) koliko će ga obrađivati ​​te ga obavijestiti o tijeku postupka. Trgovac će se potruditi riješiti sve sporove mirnim putem. Ako se ne postigne sporazumno rješenje spora, za rješavanje svih sporova između Trgovca i korisnika (kupca) odgovorna je

Ovi Opći uvjeti poslovanja i svi sporovi između Trgovca i korisnika (kupca) podložni su i primjenjuju se slovensko materijalno i procesno pravo, bez primjene pravila međunarodnog privatnog prava, koja bi ukazivala na primjenu bilo kojeg drugog zakona.

Odredbe Obligacijskog zakona, Zakona o elektroničkom poslovanju, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača primjenjuju se mutatis mutandis na sve odnose i na prava i obveze koje nisu uređene ovim Općim uvjetima.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Trgovac ne priznaje niti jednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvanparničnom rješavanju potrošačkih sporova. U skladu s pravnim normama,

15. Izmjene Općih uvjeta poslovanja

U slučaju izmjena propisa koji uređuju rad internetskih trgovina, zaštitu podataka i druga područja koja se odnose na rad internetske trgovine Trgovca, te u slučaju promjena vlastite poslovne politike, Trgovac može promijeniti i / ili nadopuniti ovi Opći uvjeti poslovanja informiraju korisnike na odgovarajući način, što posebno uključuje obavijesti putem ove web stranice. Sve izmjene i / ili dopune Općih uvjeta stupaju na snagu i primjenjuju se po isteku osam dana od objave izmjena i / ili dopuna. Ako je za usklađenost s propisima potrebna izmjena i / ili dopuna Općih uvjeta, ove izmjene i / ili dopune iznimno mogu stupiti na snagu i primijeniti se u kraćem vremenskom razdoblju.

Korisnik koji se ne slaže s izmjenama i / ili dopunama ovih Općih uvjeta mora otkazati svoju registraciju u roku od osam dana od objave obavijesti o promjenama i / ili dopunama Općih uvjeta, u protivnom se smatra da je nakon ovaj rok da korisnik prihvati izmjene i / ili dopune Općih uvjeta poslovanja. Otkazivanje registracije vrši se tako da korisnik pismenom izjavom obavijesti trgovca o otkazu.

16. Pravo na odustajanje, povrat proizvoda

Korisnik (Kupac) ima pravo obavijestiti Trgovca na jednom od kontakata u roku od 14 dana od primitka naručenih proizvoda da odustaje od kupoprodajnog ugovora, bez navođenja razloga takve odluke. Vraćanje kupljenih proizvoda Trgovcu u roku za odustajanje od kupoprodajnog ugovora smatra se obavijestom o odustajanju. Jedini trošak koji korisnik (kupac) snosi zbog odustajanja od kupoprodajnog ugovora je trošak vraćanja proizvoda Trgovcu, odnosno bilo koji trošak poštarine ili bilo koji drugi trošak koji bi nastao u procesu fizičkog povrata proizvoda. Za to nije potreban obrazac.

Kupljeni proizvodi moraju se vratiti Trgovcu najkasnije u roku od 14 dana od dana podnošenja obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora. Kupljeni proizvodi moraju se vratiti neoštećeni, u originalnom pakiranju i u nepromijenjenoj količini, osim ako su proizvodi uništeni, oštećeni, izgubljeni ili se njihova količina smanjila bez krivnje korisnika (kupca). Ako je poštanski paket s kojim je korisnik (kupac) primio naručene proizvode fizički oštećen, sadrži li sadržaj koji nedostaje ili pokazuje znakove otvaranja, korisnik (kupac) mora pokrenuti postupak prigovora na jednom od kontakata. Riješit ćemo stvar brzo i jednostavno, nije potrebno ispunjavati obrasce.

Za vraćene proizvode Trgovac korisniku (kupcu) vraća uplaćeni iznos ili iskorišteni poklon bon u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju, a svi iskorišteni promotivni kodovi i drugi popusti se ne vraćaju korisniku (kupcu). Povrat uplaćenog iznosa Trgovac vrši na osobnoj ili transakcijski račun korisnika (kupca). Iskorišteni poklon bon Trgovac vraća u obliku kredita.

Pravica do odstopa

Politika privatnosti

 
Politika zasebnosti

Općenito

Pružatelj se obvezuje zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika web stranice. Prikupljene osobne podatke davatelj će koristiti isključivo za pružanje usluga koje nudi. Pružatelj usluga poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika web stranice, te će učiniti sve što je potrebno kako bi ih zaštitio od bilo kakvih kršenja i zlouporabe. Osobni podaci korisnika jedno su od područja kojima pružatelj usluga posvećuje iznimnu pažnju i pažnju, jer je svjestan osjetljive prirode ovog područja.

Korištenje osobnih podataka

U svrhu pružanja usluga koje nudi, davatelj prikuplja, upravlja, obrađuje i pohranjuje najviše sljedeće korisničke podatke:

 • ime i prezime;

 • Email adresa;

 • Broj telefona;

 • ostale podatke koje je korisnik dobrovoljno unio u obrasce na web stranici;

 • ostale podatke koje korisnik dobrovoljno kasnije doda u svoj profil (ako web stranica dopušta ovu funkciju).

 • Pružatelj usluga ne snosi odgovornost za točnost, potpunost i ažurnost podataka koje su unijeli korisnici.

Svrhe obrade osobnih podataka

Pružatelj će obrađivati ​​osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Za komunikaciju s korisnikom u vezi podnesenih upita za proizvode ili. u slučaju pitanja korisnika. U tu svrhu davatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je potrebno za komunikaciju s kupcem.

 • Za slanje povremenih e-biltena o aktualnim događajima i ponudama, o promotivnoj ponudi i drugim stvarima koje bi mogle zanimati korisnika. Davatelj će pohraniti osobne podatke u ove svrhe samo uz izričit i nedvosmislen prethodni pristanak korisnika. Zadržat će osobne podatke do opoziva, koje korisnik može pružiti slanjem poruke jednom od kontakata.

Korisnička prava

Korisnik u svakom trenutku može zatražiti:

 • Odjavite se od primanja e-biltena (ako ih primate) klikom na vezu u primljenoj e-pošti. Nakon otkazivanja pretplate, davatelj će izbrisati podatke ako mu nisu potrebni u druge svrhe s kojima se korisnik prethodno složio ili ih davatelj čuva na temelju drugih pravnih osnova.

 • Ispravka vaših osobnih podataka slanjem pisanog zahtjeva jednom od kontakata.

 • Trajno brisanje osobnih podataka koje je davatelj pohranio i / ili obradio slanjem pisanog zahtjeva jednom od kontakata.

 • Izvoz i pristup osobnim podacima koje je davatelj pohranio i / ili obradio slanjem pisanog zahtjeva jednom od kontakata.

Izjava o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika

U skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, davatelj je dužan štititi osobne podatke korisnika svojih web stranica. Davatelj ni pod kojim uvjetima neće dati osobne ili osobne podatke bez izričitog dopuštenja korisnika. druge korisničke podatke trećoj strani ili neće dopustiti trećoj strani da pregleda osobne ili. ostali korisnički podaci, osim:

 • ugovorni obrađivači koji pružaju podršku voditelju obrade za obradu osobnih podataka za pojedinačne svrhe za koje je dana suglasnost,

 • ako to zatraže nacionalna tijela,

 • ako je takva obveza predviđena zakonom,

 • ili u dobroj vjeri da je takva radnja potrebna za postupke pred sudovima ili drugim javnim tijelima te za zaštitu i ostvarivanje legitimnih interesa ponuditelja.

Svi osobni i drugi podaci koje će korisnik dati prilikom prijave na web stranicu, kao i pri naručivanju kupnje proizvoda, uključujući i sadržaj narudžbi, bit će zaštićeni u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Davatelj neće koristiti ove podatke u svrhe koje bi na bilo koji način naštetile korisniku ili drugoj uključenoj osobi, osim u svrhe koje korisnik unaprijed izričito i nedvosmisleno dopušta. Davatelj neće koristiti podatke korisnika za slanje promotivne e-pošte ili drugog neželjenog promotivnog materijala, osim za slanje onih promotivnih obavijesti na koje će se korisnik pretplatiti ili. s čime će se unaprijed složiti. Pružatelj može koristiti podatke u anonimnom sažetom obliku za potrebe statističke analize. Povjerljivost osobnih i drugih korisničkih podataka neće biti povrijeđena ni u kojem obliku.

Pružatelj će dostavnoj službi povjeriti samo potrebne podatke za isporuku kupljenih proizvoda na web stranici (internetska trgovina) (podatke o primatelju i adresi za dostavu). Pružatelj će kontaktirati korisnika putem e-pošte ako je to potrebno za kupnju na web stranici (internetska trgovina), a putem broja kontakt telefona samo ako je u postupku registracije ili. pri kupnji na web stranici (internetska trgovina) bilo je problema.

Provedba politike privatnosti

Svi zaposlenici davatelja s punim ili nepunim radnim vremenom koji imaju pristup osobnim i drugim korisničkim podacima svjesni su dužnosti zaštite osobnih i drugih podataka te su dužni pridržavati se ovih odredbi o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnici web stranice. Dužnost zaštite osobnih i drugih podataka vrijedi neograničeno dugo, čak i nakon prestanka odnosa s davateljem.

Registrirani korisnici mogu prestati koristiti web stranicu (internetska trgovina) u bilo kojem trenutku i mogu otkazati registraciju. To čine pismenim obavještavanjem davatelja usluga o otkazu registracije. Prije podnošenja izjave o poništenju registracije korisnik mora podmiriti s davateljem sve nepodmirene obveze proizašle iz kupnje izvršene na web stranici (internetska trgovina). Pružatelj će štititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika internetske trgovine u okviru ove politike privatnosti čak i u slučaju otkazivanja registracije.

Korištenje kolačića

 
Piškotki

Koristimo kolačiće na web stranicama za praćenje prometa web stranica s ciljem poboljšanja i olakšavanja pregledavanja web stranica.

Što je kolačić?

Kolačić je datoteka koja pohranjuje postavke web stranica. Preuzima se putem preglednika prvi put kada posjetite web stranicu, a sljedeći put kada se vratite na stranicu s istog računala, tableta ili telefona, preglednik može provjeriti je li kolačić s adresom web stranice spremljen.

Preglednik koristi podatke iz kolačića i šalje ih natrag na web stranicu. To omogućuje web stranicama da identificiraju je li korisnik već posjetio to mjesto, a pomoću naprednih aplikacija pojedinačne se postavke mogu prilagoditi u skladu s tim.

Prednosti kolačića

Kada koristite isto računalo (tablet ili telefon) i preglednik, kolačići su vrlo korisni jer, na primjer, mogu zapamtiti vaše postavke, pomoći nam da nadgledamo kako koristite naše stranice i učiniti prikazani sadržaj relevantnijim za vaše potrebe i pregledavanje.

Kolačići koje koristi naša web stranica zapisani su u donjoj tablici. Vlastiti kolačići kolačići su koje naše web mjesto treba za funkcioniranje. Ovi kolačići nemaju namjeru prikupljati vaše osobne podatke ili bilo koje druge podatke putem kojih možete biti identificirani prilikom ponovnog posjeta. Kao takvi, oni ne zahtijevaju vaš izričit pristanak na instalaciju i mi ih instaliramo bez obzira pristajete li na instalaciju kolačića ili ne. Također smo postavili kolačiće za praćenje statistike prometa bez vašeg izričitog pristanka. Pružatelj usluge praćenja statistike je Google putem Google Analyticsa. Podaci Analyticsa se anonimiziraju prije slanja Googleu, a Googleovom osoblju ne dopuštamo pristup podacima. Ostali kolačići su kolačići trećih strana. Ne instaliramo ih dok ne pristanete na njihovu instalaciju. Popis kolačića koji se koriste na našoj web stranici možete pronaći ovdje: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site

Upravljajte i izbrišite kolačiće

Da biste vidjeli svoje trenutne postavke za instaliranje kolačića u preglednik ili promijenili svoje postavke, izbrišite "Kolačići i drugi podaci web stranice" i "Predmemorirane slike i datoteke" i osvježite stranicu. Ponovno će vam se prikazati natpis postavki kolačića. Za upute o brisanju podataka o pregledavanju posjetite web mjesto za podršku preglednika.

bottom of page